מפוחים עם כפות כפופות לאחור

במלאי
|
נצילות גבוה.

שיא הספק בתחום העבודה.

פעולה שקטה ביותר.

לחצים  נמוכים ובינוניים
ספיקות אוויר גבוהות.

משמש ליניקות אבק דרך מסנני שקים ו/או מסנני קארטריד'ז.

פינוי עשן.
קטגוריה: | תגית: