מפוחים עם כפות אווירודינמיות נטויות לאחור

במלאי
|
נצילות גבוה

שיא הספק בתחום העבודה.

פעולה שקטה.

מותאמים להובלת חומרים.

מפוחים  מיוחדים להעברת חומר דרך הכנף.
מפוחים  לפרור גושים עם סיבים או  ניר וכו'

הדבקות מינימאלית של חומר על הכנפיים.

לחצים בינוניים וגבוהים.

ספיקות אוויר. גבוהות, בינוניות ונמוכות.

קטגוריה: |